Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2730316/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
vrátit PS
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2729316/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
1.pozměňovací návrh
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2728316/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
zamítnout
24.08.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2727316/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
schválit
24.08.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2726315/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
schválit
24.08.2016Proti přijatoDetailZáznam
2725314/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2724313/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
schválit
24.08.2016Proti přijatoDetailZáznam
2723312/10 - Návrh zákona o centrální evidenci účtů
schválit
24.08.2016Proti přijatoDetailZáznam
2722284/10 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015
vzít na vědomí
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
2721284/10 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015
souhlas s účastí
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
2720282/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
dát souhlas k ratifikaci
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
2719310/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
schválit
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2718N 95/10 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
schválit
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2717K 94/10 - Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
schválit
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2716N 90/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
schválit
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
2715309/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2714308/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
pověřuje
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
2713308/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
vrátit PS
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2712308/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
3.pozměňovací návrh

SEN,KUBERA
24.08.2016Pro zamítnutoDetailZáznam
2711308/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
2.pozměňovací návrh

VUZP
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]