Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
610331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

30dní
25.02.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
6920/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
přikázat

VZSP
25.02.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
6820/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit navrhovateli k dopracování
25.02.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
67384/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
dát souhlas k ratifikaci
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
66N 5/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
schválit
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
65K 3/10 - Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
schválit
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
64K 2/10 - Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015
schválit
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
63Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 12. - 13. února 2015
vzít na vědomí
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
626. schůze Senátu
schválení pořadu
25.02.2015Pro přijatoDetail 
616. schůze Senátu
určení ověřovatelů
25.02.2015Pro přijatoDetail 
53715/10 - Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
5365. schůze Senátu
změna pořadu
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
535368/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014
dát souhlas k ratifikaci
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
534369/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011
dát souhlas k ratifikaci
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
53317/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
53217/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
53117/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
3.pozměňovací návrh

VHZD 6
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
53017/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

VÝBORY BOD 1245
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52917/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

VÝBORY BOD 3
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52817/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]