Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
715341/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
dát souhlas k ratifikaci
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
714Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky ke způsobu projednání Koncepce politiky ČR v EU v Senátu Parlamentu České republiky
schválit
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
713Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k možnosti zavedení tzv. zelené karty jako formy meziparlamentní koordinace v záležitostech EU
schválit
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
71229/10 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014
vzít na vědomí
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
7117. schůze Senátu
změna pořadu
18.03.2015Pro přijatoDetail 
71039/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.03.2015Proti přijatoDetailZáznam
7927/10 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2014
vzít na vědomí
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
7831/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
77K 1/10 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014
schválit
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
7621/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000
dát souhlas k ratifikaci
18.03.2015Proti přijatoDetailZáznam
75Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. března 2015
vzít na vědomí
18.03.2015Pro přijatoDetailZáznam
747. schůze Senátu
schválení pořadu
18.03.2015Pro přijatoDetail 
737. schůze Senátu
změna pořadu

47 vyradit
18.03.2015Pro přijatoDetail 
727. schůze Senátu
změna pořadu

45 vyřadit
18.03.2015Pro přijatoDetail 
717. schůze Senátu
určení ověřovatelů
18.03.2015Zdržel(a) se přijatoDetail 
615Návrh na zrušení usnesení Senátu přijatých podle §1 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
25.02.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
614Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR"
schválit
25.02.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
613292/ 9 - Petice pro korunu
schválit

VVVK
25.02.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
612292/ 9 - Petice pro korunu
schválit

ODS
25.02.2015Pro zamítnutoDetailZáznam
611292/ 9 - Petice pro korunu
souhlas s účastí
25.02.2015Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]