Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
817K 12/10 - Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2015
schválit
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
81670/10 - Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. dubna 2015
schválit
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
81555/10 - Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. března 2015
schválit
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
81423/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
dát souhlas k ratifikaci
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
81325/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014
dát souhlas k ratifikaci
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
81267/10 - Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA
vyslovit souhlas
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
81164/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
pověřuje
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
81064/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
vrátit PS
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
8964/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
3.pozměňovací návrh

sen.Wagnerová
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
8864/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
2.pozměňovací návrh

SEN.DOUBRAVA
13.05.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
8764/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
1.pozměňovací návrh

ÚPV
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
8664/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
schválit
13.05.2015Pro zamítnutoDetailZáznam
8565/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
nezabývat se
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
848. schůze Senátu
schválení pořadu
13.05.2015Pro přijatoDetail 
838. schůze Senátu
změna pořadu

sen.Dienstbier
13.05.2015Proti přijatoDetail 
828. schůze Senátu
změna pořadu

sen.Kubera vládní agentura
13.05.2015Pro zamítnutoDetail 
818. schůze Senátu
určení ověřovatelů
13.05.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
73837/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
schválit
19.03.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
73736/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
19.03.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
73635/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
schválit
19.03.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]