Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
9780/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3.pozměňovací návrh

VHZD BOD 5
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9680/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

VHZD BOD 2-4
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9580/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

VHZD BOD 1
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
949. schůze Senátu
schválení pořadu
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
939. schůze Senátu
změna pořadu

vyřadit 19
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
929. schůze Senátu
změna pořadu

OV
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
919. schůze Senátu
určení ověřovatelů
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
83066/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
nezabývat se
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
829Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a změna některých navazujících zákonů"
schválit
13.05.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
82874/10 - Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
schválit
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
82747/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
vrátit k dopracování
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
82620/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
82520/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
824331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pověření
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
823331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
822331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
82148/10 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014
vzít na vědomí
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
82048/10 - Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2014
souhlas s účastí
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
81946/10 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2014
vzít na vědomí
13.05.2015Pro přijatoDetailZáznam
8188. schůze Senátu
změna pořadu

66 poslední bod
13.05.2015Zdržel(a) se přijatoDetail 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]