Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
92775/10 - Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
926N 7/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
92577/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
92479/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
923J 19/10 - Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015
vzít na vědomí

sen.Martínek
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
92283/10 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
921K 10/10 - Balíček opatření k energetické unii
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
92062/10 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014
vzít na vědomí
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
91962/10 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014
souhlas s účastí
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9189. schůze Senátu
změna pořadu
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
917K 9/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9169. schůze Senátu
změna pořadu
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
91544/10 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014
dát souhlas k ratifikaci
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
91480/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
91380/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
91280/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
8.pozměňovací návrh

Sen.Vícha
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
91180/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
7.pozměňovací návrh

Sen.Škromach
17.06.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
91080/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
6.pozměňovací návrh

SEN.EYBERT
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9980/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
5.pozměňovací návrh

80/3 BOD 2
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
9880/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
4.pozměňovací návrh

VHZD BOD 6 A 7
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]