Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
94726/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu
dát souhlas k ratifikaci
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
94686/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
9459. schůze Senátu
změna pořadu
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetail 
94487/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
94387/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS

7
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
94287/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
11.pozměňovací návrh

6
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
94187/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
10.pozměňovací návrh

5,9
18.06.2015Proti zamítnutoDetailZáznam
94087/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
9.pozměňovací návrh

3,4,8
18.06.2015Proti zamítnutoDetailZáznam
93987/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
8.pozměňovací návrh

Sen.Seitlová bod 2
18.06.2015Proti přijatoDetailZáznam
93887/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
7.pozměňovací návrh

Sen.Seitlová bod 1
18.06.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
93787/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
6.pozměňovací návrh

ÚPV 7
18.06.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
93687/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
5.pozměňovací návrh

ÚPV 5,6
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
93587/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
4.pozměňovací návrh

ÚPV
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
93487/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3.pozměňovací návrh

VZSP BOD 4,5
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
93387/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

VZSP BOD 2,3
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
93287/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

VZSP BOD 1
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
93187/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zamítnout
18.06.2015Pro zamítnutoDetailZáznam
9309. schůze Senátu
změna pořadu

14 a 15 na konec
18.06.2015Proti přijatoDetail 
9299. schůze Senátu
změna pořadu

20a 21
18.06.2015Proti přijatoDetail 
92891/10 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015
schválit
17.06.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]