Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
10310. schůze Senátu
změna pořadu

sen.Oberfalzer
22.07.2015Pro zamítnutoDetail 
10210. schůze Senátu
změna pořadu

OV
22.07.2015Pro přijatoDetail 
10110. schůze Senátu
určení ověřovatelů
22.07.2015Pro přijatoDetail 
96482/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.06.2015Proti přijatoDetailZáznam
96381/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.06.2015Proti přijatoDetailZáznam
9629. schůze Senátu
procedurální návrh
18.06.2015Pro přijatoDetail 
9619. schůze Senátu
procedurální návrh

PO 19HOD
18.06.2015Pro zmatečné hlasováníDetail 
96078/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
95978/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
95878/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh
18.06.2015Pro zamítnutoDetailZáznam
95778/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

ÚPV
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
956Změna v orgánech Senátu
schválit
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
955Změna v orgánech Senátu
vzít na vědomí
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
9541/10 - Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
schválit
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
9531/10 - Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
souhlas s účastí
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
95289/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
95188/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
18.06.2015Proti přijatoDetailZáznam
9509. schůze Senátu
změna pořadu
18.06.2015Proti přijatoDetail 
949J 23/10 - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka
schválit
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam
948K 20/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci
schválit
18.06.2015Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]