Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1023101/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.07.2015Proti přijatoDetailZáznam
102285/10 - Národní program reforem České republiky pro rok 2015
vzít na vědomí
23.07.2015Proti přijatoDetailZáznam
1021108/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015
vzít na vědomí
23.07.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1020117/10 - Volba osoby navrhované Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
souhlas s účastí
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1019106/10 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
schválit
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
101820/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

31.12.2015
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
101720/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
orientační hlasování

31.10.2015
22.07.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
101620/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
orientační hlasování

31.12.2015
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
101520/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh

po 19. hod
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1014107/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jan Veleby, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1013103/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
1012102/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
vrátit k dopracování
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
101171/10 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014
vzít na vědomí
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
101071/10 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014
souhlas s účastí
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
10961/10 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014
vzít na vědomí
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
10861/10 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014
souhlas s účastí
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
10756/10 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014
schválit

sen. Horník
22.07.2015Pro zamítnutoDetailZáznam
10656/10 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014
vzít na vědomí
22.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
10556/10 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014
souhlas s účastí

předsedkyně
22.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
10410. schůze Senátu
schválení pořadu
22.07.2015Pro přijatoDetail 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]