Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
28128. schůze Senátu
určení ověřovatelů
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2749323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zkrátit lhůtu
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2748323/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
přikázat výborům
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2747254/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
pověření
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2746254/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
schválit
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2745253/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
pověření

před. Senátu
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2744253/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
pověření
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2743253/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
schválit
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2742208/10 - Petice NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko
schválit
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2741208/10 - Petice NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko
souhlas s účastí

Vl.Dolejský Jan Stráský atd
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2740208/10 - Petice NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko
souhlas s účastí
25.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2739272/10 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
vzít na vědomí
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2738272/10 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
souhlas s účastí
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2737311/10 - Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
pověřuje
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2736311/10 - Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
vrátit PS
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2735311/10 - Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
1.pozměňovací návrh
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
273427. schůze Senátu
změna pořadu

272
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2733271/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016
dát souhlas k ratifikaci
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2732317/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2731316/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
pověřuje
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]