Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1318126/10 - Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
procedurální návrh
22.10.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
131713. schůze Senátu
procedurální návrh

odložení 120,129, informace r.pozice
22.10.2015Pro přijatoDetail 
131613. schůze Senátu
procedurální návrh

po19.00
22.10.2015Pro přijatoDetail 
1315126/10 - Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
nezabývat se
22.10.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
1314N 34/10 - Balíček opatření k návratové politice a vnější dimenzi migrační krize
schválit
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
1313N 33/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
schválit
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
1312J 37/10 - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska
schválit
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
1311128/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
1310127/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
22.10.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
139127/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
22.10.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
138127/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

VUZP
22.10.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
137127/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
22.10.2015Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
136131/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 15. - 16. října 2015
schválit
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
135130/10 - Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. září 2015
vzít na vědomí
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
134125/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
22.10.2015Pro přijatoDetailZáznam
13313. schůze Senátu
schválení pořadu
22.10.2015Pro přijatoDetail 
13213. schůze Senátu
změna pořadu
22.10.2015Pro přijatoDetail 
13113. schůze Senátu
určení ověřovatelů
22.10.2015Pro přijatoDetail 
122794/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě
dát souhlas k ratifikaci
23.09.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
122690/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení
dát souhlas k ratifikaci
23.09.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]