Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1811174/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1810163/10 - Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice
vzít na vědomí
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
189178/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
188177/10 - Návrh zákona o službě vojáků v záloze
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
187176/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
186146/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
dát souhlas k ratifikaci
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
185175/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
18418. schůze Senátu
schválení pořadu
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
18318. schůze Senátu
změna pořadu

Vyřadit J038/10
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
18218. schůze Senátu
změna pořadu

OV BEZ 183
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
18118. schůze Senátu
určení ověřovatelů
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1712125/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
pověřit
06.01.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1711125/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit

zákon jako celek
06.01.2016Pro přijatoDetailZáznam
1710125/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit

pozm.návrhy
06.01.2016Pro přijatoDetailZáznam
179172/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
přikázat

VZSP
06.01.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
178K 26/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
schválit
06.01.2016Pro přijatoDetailZáznam
177N 40/10 - Unie kapitálových trhů
schválit
06.01.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
176Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. prosince 2015
schválit
06.01.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
175171/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
06.01.2016Proti přijatoDetailZáznam
17417. schůze Senátu
schválení pořadu

celé
06.01.2016Pro přijatoDetail 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]