Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1916N 66/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází
schválit
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1915N 67/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
schválit

bez bodu I.čl.3
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1914N 67/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES
schválit

vypuštění I. čl.3
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1913147/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
dát souhlas k ratifikaci
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1912190/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
pověřuje
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1911190/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
vrátit PS
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1910190/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
2.pozměňovací návrh

SEN.PLAČEK
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
199190/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
2.pozměňovací návrh

SEN.PLAČEK
02.03.2016Nepřítomen(na) zmatečné hlasováníDetailZáznam
198190/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
1.pozměňovací návrh

ÚPV
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
197N 53/10 - Balíček k oběhovému hospodářství
schválit
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
196170/10 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
vzít na vědomí
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
195K 43/10 - Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie
schválit

VEU
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
194209/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. - 19. února 2016
schválit
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
19319. schůze Senátu
schválení pořadu
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
19219. schůze Senátu
změna pořadu
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
19119. schůze Senátu
určení ověřovatelů
02.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1815173/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
181418. schůze Senátu
procedurální návrh
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1813182/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1812K 50/10 - Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
schválit
13.01.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]