Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2821333/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2820332/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2819331/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2818335/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
2817335/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
19.10.2016Proti přijatoDetailZáznam
2816335/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3.pozměňovací návrh

úpv
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
2815335/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

Sen.Hamousová
19.10.2016Proti zamítnutoDetailZáznam
2814335/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

Libor Michálek
19.10.2016Proti zamítnutoDetailZáznam
2813334/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
2812N 108/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
schválit
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2811N 105/10 - Baliček k reformě azylového práva
schválit
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2810K 96/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí
schválit
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
289N 89/10 - Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ČS příslušného k posuzování žádosti o mez. ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
schválit
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
288Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k vývoji situace na Ukrajině
schválit
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
287325/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
dát souhlas k ratifikaci
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
286322/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
dát souhlas k ratifikaci
19.10.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
285303/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
dát souhlas k ratifikaci
19.10.2016Pro přijatoDetailZáznam
284340/10 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. - 21. října 2016
schválit
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
283339/10 - Informace vlády o Summitu lídrů 27 zemí Evropské Unie Bratislava 16. září 2016
vzít na vědomí
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
28228. schůze Senátu
změna pořadu
19.10.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]