Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2118N 62/10 - Strategie a společná pravidla pro letectví v Evropě
schválit

část 2 bod 10
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2117224/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
schválit
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2116225/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2115221/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
pověřuje
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2114221/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
vrátit PS
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2113221/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
1.pozměňovací návrh
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2112220/10 - Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
pověřuje
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2111220/10 - Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
vrátit PS
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2110220/10 - Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
3.pozměňovací návrh

sen Eybert
06.04.2016Pro zamítnutoDetailZáznam
219220/10 - Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
2.pozměňovací návrh

sen Michálek
06.04.2016Proti zamítnutoDetailZáznam
218220/10 - Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
1.pozměňovací návrh

výbory
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
217N 48/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů
schválit
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
216223/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
215222/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
06.04.2016Proti přijatoDetailZáznam
21421. schůze Senátu
schválení pořadu
06.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
21321. schůze Senátu
změna pořadu

zkrácení lhůty sen.Dernerová 196
06.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
21221. schůze Senátu
změna pořadu

zkrácení lhůty sen.Šesták 183
06.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
21121. schůze Senátu
určení ověřovatelů
06.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2034219/10 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. - 18. března 2016
schválit

cele usnesení 219/2
16.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2033219/10 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. - 18. března 2016
schválit

219/2 bod 6
16.03.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]