Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
22222. schůze Senátu
změna pořadu

vyřadit 213
20.04.2016Pro přijatoDetail 
22122. schůze Senátu
určení ověřovatelů
20.04.2016Pro přijatoDetail 
213618. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 196/ ve výborech
zkrátit lhůtu
06.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2135Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů /senátní tisk č. 183/ ve výborech
zkrátit lhůtu

zkrácení lhůty
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2134181/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015
dát souhlas k ratifikaci
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2133180/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
dát souhlas k ratifikaci
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2132207/10 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015
schválit
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2131232/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. března 2016
vzít na vědomí
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2130232/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. března 2016
schválit

sen. Kubera
06.04.2016Pro zamítnutoDetailZáznam
2129N 52/10 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu
schválit
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2128228/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2127228/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2126228/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2125228/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
06.04.2016Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
2124228/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
06.04.2016Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
2123227/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2122227/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2121227/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2120226/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
schválit
06.04.2016Pro přijatoDetailZáznam
2119N 62/10 - Strategie a společná pravidla pro letectví v Evropě
schválit

usnesení + návrhy
06.04.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]