Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2416185/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2415261/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2414K 51/10 - ZPRÁVA(en) Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
schválit
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2413260/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2412259/10 - Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
schválit
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2411265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
doprovodné usnesení
25.05.2016Pro zamítnutoDetailZáznam
2410265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
249265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
248265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

3
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
247265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

1,2,4
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
246265/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
25.05.2016Proti zamítnutoDetailZáznam
24524. schůze Senátu
schválení pořadu
25.05.2016Pro přijatoDetail 
24424. schůze Senátu
změna pořadu

4 a 5 přeřazení
25.05.2016Pro přijatoDetail 
24324. schůze Senátu
změna pořadu

vyřazení bodu 21
25.05.2016Pro zamítnutoDetail 
24224. schůze Senátu
určení ověřovatelů
25.05.2016Pro přijatoDetail 
24124. schůze Senátu
určení ověřovatelů
25.05.2016Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetail 
2336213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

do 30.6.2016
27.04.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2335213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
27.04.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2334213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit výboru k novému projednání

sen.Kratochvíle
27.04.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2333196/10 - Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

sen.Dernerová
27.04.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]