Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
243624. schůze Senátu
procedurální návrh

19.00
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
2435255/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
schválit
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2434189/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

po 30.6.
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2433254/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh

90DNÍ
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2432254/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům

VHZD VZSP VUZP
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2431253/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům

vhzd a vuzp
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2430211/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2429214/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2428212/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2427263/10 - Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
pověřuje
25.05.2016Pro přijatoDetailZáznam
2426263/10 - Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
vrátit PS
25.05.2016Proti přijatoDetailZáznam
2425263/10 - Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
1.pozměňovací návrh

vhzd
25.05.2016Proti přijatoDetailZáznam
2424263/10 - Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
zamítnout
25.05.2016Pro zamítnutoDetailZáznam
2423264/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
242224. schůze Senátu
změna pořadu
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetail 
242124. schůze Senátu
změna pořadu
25.05.2016Nepřítomen(na) zmatečné hlasováníDetail 
2420K 60/10 - Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
schválit
25.05.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2419218/10 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2418216/10 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2417188/10 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
dát souhlas k ratifikaci
25.05.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]