Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 233
(224 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Chvojka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 24/0 - N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 06.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Chvojka Jan.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 07.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 06.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 27.12.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  24/ rozesláno poslancům 26.05.2018.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 01.02.2018.
  • Zákon Senátem schválen 15.02.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.02.2018.

Hlasování č. 50 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.2.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 14.2.2018 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 341,v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2018.

Témata EUROVOC: člen parlamentudočasný výbordolní komoraparlamentní kontrolaparlamentní výbor