Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 232
(154 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 5/0 - Novela z. o léčivech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 21.11.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 5/0 dne 22.11.2017.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.01.2018 na 6. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.01.2018 na 6. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 26.01.2018 na 6. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 01.02.2018.
  • Zákon Senátem schválen 15.02.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.02.2018.

Hlasování č. 88 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.2.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 14.2.2018 usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 232/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 344,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2018.

Témata EUROVOC: farmaceutická legislativafarmaceutický výrobekimplementující opatření státukontrola léčivkrevní transfúzelékzdraví veřejnostizdravotnická legislativa