Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 225
(414 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Vladimír Plaček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.1.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.4.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 15.2.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Alena Šromová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 357,v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.