Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 206
(363 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Alena Dernerová, senátor Vladimír Plaček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.2.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 7.12.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Božena Sekaninová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 326,v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Témata EUROVOC: alternativní medicína