Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 198
(510 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1071/0 - Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.03.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1071/0 dne 23.03.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.07.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.07.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 16.10.2017.

Hlasování č. 91 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 198/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2017.