Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 197
(537 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1060/0 - Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 21.03.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1060/0 dne 21.03.2017.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.07.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.07.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
  • Zákon Senátem schválen 11.10.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 16.10.2017.

Hlasování č. 83 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 282,v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2017.

Témata EUROVOC: finanční transakceplatbapříjem - platbasměnný kurz