Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 194
(492 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jan Chvojka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 688/0 - Novela z. - antidiskriminační zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.12.2015.
   Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 23.12.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.07.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.07.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
  • Zákon Senátem schválen 11.10.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 16.10.2017.

Hlasování č. 61 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 194/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 285,v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017.