Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 292
(451 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Pavel Dobeš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 518/0 - Novela z. o silniční dopravě

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 24.10.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 02.11.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.02.2012 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.02.2012.
  • Zákon Senátem schválen 14.03.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.03.2012.
  • Prezident zákon podepsal 29.03.2012.

Hlasování č. 136 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 544,v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2012.

Témata EUROVOC: dopravcedopravní právojízdní personálmezinárodní dopravasilniční doprava