Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 375
(712 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 537/0 - Novela z. - občanský soudní řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.11.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 25.11.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.06.2012 na 40. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.06.2012 na 40. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.06.2012 na 40. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2012.
  • Návrh zákona 24.07.2012 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26.09.2012.
  • Prezident zákon podepsal 09.10.2012.

Hlasování č. 117 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 62  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 10.7.2012 usnesení č. 224.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2012 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 375/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 678,v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 396/2012.

Témata EUROVOC: pohledávkasoudní řízenívýkon rozhodnutívztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí