Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 267
(343 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 45/0 - Novela z. - vodní zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 04.01.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.02.2018 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.02.2018 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.04.2018 na 12. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.04.2018.
  • Návrh zákona 18.05.2018 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29.05.2018 na 13 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.05.2018.

Hlasování č. 29 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 128  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 267/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 421,v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018.