Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 79
(544 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Marian Jurečka, poslanec Jan Bartošek, poslanec Petr Kudela.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 699/0 - Novela z. o registru smluv

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 19.01.2016.
   Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 19.01.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19.01.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 18.02.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  699/ rozesláno poslancům 23.05.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.10.2016 na 50. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 22.02.2017 na 55. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.
  • Návrh zákona 21.04.2017 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 05.09.2017 na 60 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 99 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 142,v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: formulářobchodní informaceobchodní smlouvasmlouvaveřejné vlastnictvízpřístupňování informacíželezo