Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 77
(535 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Oberfalzer, zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 798/0 - Novela z. o státní službě

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 28.04.2016.
   Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J.,Nenutil M..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 28.04.2016 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28.04.2016.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 24.05.2016 stanovisko, které bylo jako tisk  798/ rozesláno poslancům 20.06.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17.01.2017 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17.01.2017 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 22.02.2017 na 55. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.03.2017.
  • Zákon Senátem schválen 19.04.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.04.2017.

Hlasování č. 40 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 134,v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 135,v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017.