Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 125
(1818 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 929/0 - Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 05.10.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 929/0 dne 05.10.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.02.2017 na 55. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.02.2017 na 55. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 07.04.2017 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 09.05.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.06.2017.

Hlasování č. 208 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2017 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2017.

Témata EUROVOC: odpovědnostsprávní deliktsprávní odpovědnostsprávní opatřenísprávní postihsprávní právo