Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 28
(1023 kB)
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 828/0 - Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 02.06.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 02.06.2016.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25.10.2016 na 50. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.10.2016 na 50. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.12.2016 na 53. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.12.2016.
  • Zákon Senátem schválen 19.01.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.01.2017.

Hlasování č. 351 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 80,v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2017.