Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 191
(350 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Plaček, senátorka Milada Emmerová, senátorka Eva Syková, senátorka Alena Šromová, senátorka Božena Sekaninová, senátorka Lubomír Franc, senátor Jiří Vosecký, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Václav Homolka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 27/0 - Novela z. o léčivech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 07.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Plaček V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 08.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 07.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 27.12.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  27/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
  • 1. Čtení proběhlo 24.01.2018 na 6 schůzi.
   Návrh zákona zamítnut.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.8.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.11.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.10.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Alena Dernerová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 23.11.2017 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 303,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Svým usnesením č. 320,v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Svým usnesením č. 321,v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Témata EUROVOC: farmaceutický výrobekkontrola léčivvyhlášení zákona