Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 161
(484 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radek Vondráček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1124/0 - Novela z. o registru smluv

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 18.05.2017.
   Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1124/0 dne 19.05.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18.05.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 06.06.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1124/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 29.06.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.07.2017.

Hlasování č. 50 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který nepřijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 161/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2017.

Témata EUROVOC: formulář