Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 294
(242 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Václav Cempírek, poslankyně Jana Kaslová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 463/0 - Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 22.08.2011.
   Zástupce navrhovatele: Cempírek V., Kaslová J..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 24.08.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22.08.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 22.09.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  463/ rozesláno poslancům 25.05.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31.01.2012 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.02.2012 na 33. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 20.02.2012.
  • Návrh zákona 20.03.2012 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 04.05.2012 na 38 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.05.2012.

Hlasování č. 160 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.3.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 294/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 15.3.2012.

Svým usnesením č. 560,v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2012.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozudítědopravní prostředekpozemní dopravapravidla silničního provozuužitkové vozidlovozidlo