Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 296
(420 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Taťána Malá, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 57/0 - Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 18.01.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 01.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 180 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 296/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 470,v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.