Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 293
(218 kB)
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 66/0 - Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 66/0 dne 25.01.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.05.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 142 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 293/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 446,v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.