Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 291
(231 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 91/0 - Novela z. - zákoník práce

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 14.02.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 14.02.2018.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.05.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 48 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 458,v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.