Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 154
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 759/0 - Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.03.2009.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 05.03.2009.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 08.09.2009 na 60. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 08.09.2009 na 60. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.09.2009 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 11.09.2009.
  • Zákon Senátem schválen 11.09.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 12.09.2009.
  • Prezident zákon podepsal 12.09.2009.

Hlasování č. 153 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.9.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.9.2009.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 9.11.2009 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2009.

Svým usnesením č. 284,v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2009.

Témata EUROVOC: evropské volbymístní volbyodměňování za práciorganizace volebparlamentní volbyregionální volby