Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 206
(363 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Alena Dernerová, senátor Vladimír Plaček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Božena Sekaninová.

Témata EUROVOC: alternativní medicína