Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 200
(498 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zbyněk Stanjura.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1089/0 - Novela z. o HK ČR a AK ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 05.04.2017.
   Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1089/0 dne 06.04.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 05.04.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 04.05.2017 stanovisko, které bylo jako tisk  1089/ rozesláno poslancům 22.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.07.2017 na 59. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.07.2017 na 59. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.09.2017 na 60. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.09.2017.
  • Návrh zákona 12.10.2017 zamítnut.

Hlasování č. 109 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 298,v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: pracovníkúředník