Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 258
(250 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 47/0 - Novela z. - daňový řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.01.2018.
   Zástupce navrhovatele: min. financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 04.01.2018.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.03.2018 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.03.2018 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2018 na 7. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.04.2018.
  • Návrh zákona 25.04.2018 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23.05.2018 na 13 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.05.2018.

Hlasování č. 117 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 56  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2018 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 408,v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 26.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2018.