Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 14
(362 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 781/0 - Novela z. o spotřebitelském úvěru

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.08.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 781/0 dne 22.08.2012.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 09.11.2012 na 47. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 09.11.2012 na 47. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 07.12.2012 na 49. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.01.2013.
  • Zákon Senátem schválen 31.01.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2013.
  • Prezident zákon podepsal 11.02.2013.

Hlasování č. 80 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 14/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 76,v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 43/2013.

Témata EUROVOC: nákup na úvěrochrana spotřebiteleprávo na informacespotřebaspotřební úvěrúrok