Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 25
(252 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 700/0 - Novela z. o zdravotních službách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 05.06.2012.
   Zástupce navrhovatele: Heger L. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 700/0 dne 06.06.2012 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 05.06.2012.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 28.06.2012 stanovisko, které bylo jako tisk  700/ rozesláno poslancům 23.06.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.12.2012 na 49. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.01.2013.
  • Návrh zákona 04.02.2013 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19.02.2013 na 51 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.02.2013.

Hlasování č. 215 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 304  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 25/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 87,v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 4.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2013.