Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 26
(239 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Chvojka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 752/0 - Novela z. o specifických zdravotních službách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 13.07.2012.
   Zástupce navrhovatele: Chvojka J. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 752/0 dne 16.07.2012 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13.07.2012.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 26.07.2012 stanovisko, které bylo jako tisk  752/ rozesláno poslancům 27.05.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.12.2012 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.12.2012 na 49. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.01.2013.
  • Zákon Senátem schválen 30.01.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.02.2013.

Hlasování č. 217 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 26/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 30.1.2013.

Svým usnesením č. 71,v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2013.

Témata EUROVOC: poptávka po zaměstnánípracovní nezpůsobilostzdravotně postižený pracovník