Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
85Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
84Zákon o zahraniční službě vládní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
83Zákon o pozemních komunikacích poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
82Zákon o obalech vládní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
81Zákon o nemocenském pojištění vládní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
80Zákon o zadávání veřejných zakázek poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
79Zákon o registru smluv poslanecký návrh zákona či návrh poslancůzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
78Zákon o pohonných hmotách vládní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
77Zákon o státní službě senátní návrh schválený v PSzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
76Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vládní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
75Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
74Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
73Inormace o přeletech - 2. pol. 2016 jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
72Návrh na člena ÚSTR jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
71Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
70Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
69Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016 jinýzařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Objednat notifikaci
68Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
67Zasedání Evropské rady 9. a 10. 3. 2017 jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
66Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách mezinárodní smlouvapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [118]
Strana   1 [6]