Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 181
(189 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanci Eva Dundáčková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 219/0 - Návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 29.04.1999.
   Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 05.05.1999 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29.04.1999.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 03.06.1999 stanovisko, které bylo jako tisk  219/1 rozesláno poslancům 03.06.1999.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.01.2000 na 21. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.01.2000 na 21. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 28.01.2000 na 21. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 07.02.2000.
  • Návrh zákona 07.03.2000 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 04.04.2000 na 24 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.04.2000.

Hlasování č. 538 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 32  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.2.2000.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.3.2000.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2000 usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 1.3.2000.

Svým usnesením č. 302,v hlasování č. 143 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.3.2000 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2000.

Témata EUROVOC: Běloruskodluhfinanční zrovnoprávněníkonkurzkvantitativní omezenínucená správaobchodní smlouva ESpodpis dohodytextilní výrobekvyrovnání s věřiteli