Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 292
(213 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 36/0 - Novela z. o obcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je 
   Byl předložen 18.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Vondrák I., Krkoška J..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 19.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 18.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  36/ rozesláno poslancům 21.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 25.05.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Hlasování č. 78 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 438,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Témata EUROVOC: Latinskoamerické sdružení volného obchoduzkrácení daně