Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 20
(53 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62/0 - Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 03.11.1998.
   Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 04.11.1998 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 03.11.1998.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 03.12.1998 stanovisko, které bylo jako tisk  62/1 rozesláno poslancům 03.12.1998.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24.03.1999 na 10. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25.03.1999 na 10. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 01.04.1999 na 10. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.04.1999.
  • Návrh zákona 28.04.1999 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19.05.1999 na 13 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.05.1999.
  • Prezident zákon nepodepsal a 02.06.1999 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 29.06.1999na 15 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 255 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 109  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.5.1999.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.1999 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 20/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 28.4.1999.

Svým usnesením č. 76,v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 29.4.1999 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 144/1999.

Témata EUROVOC: aerosolanalýza dopaduekologická politika Společenstvíelektrická energieemise cenných papírůenergetická politikafinancování Společenstvínáhradní palivoobchodovatelné emisní povoleníobnovitelná energieopatření na kontrolu znečištěníprogram Společenstvípřevod vlastnictvískleníkový plynsnižování plynných emisíspotřeba energiespotřební družstvostanovisko ESCvlastnický podílvyrovnání s věřitelivýroba energiezásobování energiízemědělské družstvo