Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 143
(516 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1053/0 - Novela z. o elektronických komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 14.03.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 14.03.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26.04.2017 na 56. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26.04.2017 na 56. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 24.05.2017 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.06.2017.
  • Zákon Senátem schválen 19.07.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 27.07.2017.

Hlasování č. 140 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 200,v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2017.

Témata EUROVOC: učitel